Items in Basket

Subtotal

Checkout View and edit basket

Customers Also Bought

Get course details

Resource URL

URL: v2/course/details


Parameters

string username
required

Username

string password
required

Password

int courseId
optional

Unique course identifier.

string courseExternalId
optional

Unique external course identifier. Either courseId or courseExternalId must be filled

string language
optional

Language, available values are:
no, en, pr
Default value: no


Return value

name

Name of the course

id

Unique course identifier.

externalId

Unique external course identifier.

type

Course type. Available vaues are:

  • ELEARNING_COURSE - course containing only elearning part
  • CLASSROOM_COURSE - course consisting of classroom part (sheduled)
  • BLENDED_COURSE - combination of ELEARNING_COURSE and CLASSROOM_COURSE - contains both elearning and classroom part
  • EXTERNAL_COURSE - course in external system

description

Course description in HTML

priceFrom

The lowest available price for the course. For courses without a price defined on Trainingportal, the method will return 0

prerequisites

Description of prerequisites.

courseCode

The course code

courseCategories

Collection of categories names the course belongs to

courseProvider

The name of provider of this course

languageDescription

Description of available course language.

courseAccessPeriodSettingDetailsCourse access settings for a limited period. Available period units are "Days" and "Months".


Example request

URL

https://www.trainingportal.no/mintra/rest/v2/course/details

POST DATAcourseId=3164&username=username&password=secret
{
"name": "2011 - FSE offshore - lav- og høyspenning",
"id": 3164,
"type": "ELEARNING_COURSE",
"description": "<p>I § 7 i ”Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg – FSE” er det satt krav til at relevant personell skal gis årlig opplæring og instruksjon innen FSE. Gjennom dette e-læringskurset gjennomgår du kravene i forskriften slik at du får opplæring og instruksjon i FSE. Kurset fokuserer på sikkerhet ved arbeid i lav- og høyspenningsanlegg offshore.</p>",
"duration": "4 timer",
"prerequisites": "",
"languageDescription": "Norsk",
"courseCode": "MTP-028",
"courseCategories": [
{
"name":"E-læring",
"id":997
},
{
"name":"El-sikkerhet"
"id":998
}
],
"courseProvider": "Mintra As",
"externalId": null,
"priceFrom": {
"currency": "NOK",
"amount": 950
},
"courseAccessPeriodSettingDetails": [
{
"id": 2,
"periodValue": "30",
"periodUnit": "Days",
"price": {
"currency": "NOK",
"amount": 120.00
}
},
{
"id": 1,
"periodValue": "1",
"periodUnit": "Months",
"price": {
"currency": "NOK",
"amount": 120.00
}
}
]
}